جلسه ویدیو کنفرانس در خصوص بررسی روند پروژه های طرح اقدام ملی مسکن با حضور اعضای هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند

جلسه ویدیو کنفرانس در خصوص بررسی روند پروژه های طرح اقدام ملی مسکن با حضور اعضای هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20910
کد خبر
20910