جلسه ویدئو کنفرانس با حضور دکتر پناهی نائب رئیس هیئت مدیره ،همکاران حوزه بوجه و مالی با مهندس هاشمی مدیر کل برنامه ریزی و بوجه شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدیدوسایر کارشناسان در خصوص بررسی ردیف بودجه اصلاحیه سال ۱۳۹۹ و پیشنهادات بودجه سال ۱۴۰۰

جلسه ویدئو کنفرانس با حضور دکتر پناهی نائب رئیس هیئت مدیره ،همکاران حوزه بوجه و مالی با مهندس هاشمی مدیر کل برنامه ریزی و بوجه شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدیدوسایر کارشناسان در خصوص بررسی ردیف بودجه اصلاحیه سال ۱۳۹۹ و پیشنهادات بودجه سال ۱۴۰۰

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21262
کد خبر
21262