جلسه ویدئو کنفرانس “مهندسی ارزش و نقش آن در صرفه جویی اقتصادی ” و کاربردی نمودن آن در پروژه های شرکت عمران شهر جدید سهند با حضور دکتر امامی مشاور مهندسی ارزش و دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره و تیم مهندس ارزش شرکت عمران شهر جدید سهند

جلسه ویدئو کنفرانس “مهندسی ارزش و نقش آن در صرفه جویی اقتصادی ” و کاربردی نمودن آن در پروژه های شرکت عمران شهر جدید سهند با حضور دکتر امامی مشاور مهندسی ارزش و دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره و تیم مهندس ارزش شرکت عمران شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21924
کد خبر
21924