✅ جلسه ویدئو کنفرانس مجمع عمومی سالانه بررسی صورت های مالی منتهی به سال ۱۳۹۹ با حضور مهندس طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران کل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و دکتر مصطفوی مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، ذیحساب و همکاران امور مالی شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ جلسه ویدئو کنفرانس مجمع عمومی سالانه بررسی صورت های مالی منتهی به سال ۱۳۹۹ با حضور مهندس طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران کل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و دکتر مصطفوی مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، ذیحساب و همکاران امور مالی شرکت عمران شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23757
کد خبر
23757