✅ جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس مددی مدیر طرح اقدام ملی مسکن شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل ، مهندس رحمانی عضو هیئت مدیره و مهندس عربی مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در خصوص آخرین وضعیت پروژه های طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید سهند و ارائه راهکارهای لازم برای مانع زدایی از پروژه های مذکور و تقدیر معاون وزیر از مدیرعامل شرکت عمران بخاطر قراردادهای منعقده و پیشتاز بودن شهر جدید سهند

✅ جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس مددی مدیر طرح اقدام ملی مسکن شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل ، مهندس رحمانی عضو هیئت مدیره و مهندس عربی مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در خصوص آخرین وضعیت پروژه های طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید سهند و ارائه راهکارهای لازم برای مانع زدایی از پروژه های مذکور و تقدیر معاون وزیر از مدیرعامل شرکت عمران بخاطر قراردادهای منعقده و پیشتاز بودن شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23319
کد خبر
23319