جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و همکاران ذیربط شرکت عمران شهر جدید سهند با دکتر داود پور عضو هیئت مدیره، مهندس عبدی نژاد مدیرکل دفتر شهرسازی و معماری و دکتر شهلی بر مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در خصوص هم اندیشی عملکرد سال ۱۳۹۹ و برنامه ریزی برای برنامه های سال ۱۴۰۰

عناوین موارد مطروحه در جلسه هم اندیشی؛
🔹حوزه شهرسازی، معماری شهرهای جدید، نسل نو شهرک ها
🔹 تامین زمین برنامه اقدام ملی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹
🔹 پدافند غیر عامل، مدیریت بحران و ارتقاء تاب آوری شهری
🔹 مناسب سازی فضاهای شهری برای توانیابان
🔹 توسعه و گسترش زیرساخت های اجتماعی در شهرهای جدید
🔹 برنامه های فرهنگی و اجتماعی در شهرهای جدید
🔹 توسعه پژوهش های کاربردی و تقاضا محور در شهرهای جدید

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23333
کد خبر
23333