✅ جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی مدیرعامل و همکاران فنی و اجرایی و شهرسازی و معماری شرکت عمران شهر جدید سهند با دکتر رنجبر مهندسین مشاور سبز اندیش پایش در خصوص مطالعات منطقه تفریحی گردشگری هشت بهشت

✅ جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی مدیرعامل و همکاران فنی و اجرایی و شهرسازی و معماری شرکت عمران شهر جدید سهند با دکتر رنجبر مهندسین مشاور سبز اندیش پایش در خصوص مطالعات منطقه تفریحی گردشگری هشت بهشت

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23173
کد خبر
23173