✅ جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی مدیرعامل و همکاران حوزه طرح اقدام ملی مسکن شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس رحمانی ، مهندس توکلی اعضای هیئت مدیره و مهندس عربی مدیر کل توسعه امور مسکن شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در خصوص بررسی روند پیشرفت فیزیکی پروژه های طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید سهند

✅ جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی مدیرعامل و همکاران حوزه طرح اقدام ملی مسکن شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس رحمانی ، مهندس توکلی اعضای هیئت مدیره و مهندس عربی مدیر کل توسعه امور مسکن شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در خصوص بررسی روند پیشرفت فیزیکی پروژه های طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22836
کد خبر
22836