✅ جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی مدیرعامل و همکاران واحد اقدام ملی مسکن با دکتر رحمانی عضو هیئت مدیره و مدیران کل مرتبط شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در خصوص آخرین وضعیت پروژه های طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید سهند و تقدیر ایشان از همکاران واحد اقدام ملی شرکت عمران در خصوص عملکرد برتر آنان در تمامی زمینه ها در بین شهرهای جدید کشور

✅ جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی مدیرعامل و همکاران واحد اقدام ملی مسکن با دکتر رحمانی عضو هیئت مدیره و مدیران کل مرتبط شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در خصوص آخرین وضعیت پروژه های طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید سهند و تقدیر ایشان از همکاران واحد اقدام ملی شرکت عمران در خصوص عملکرد برتر آنان در تمامی زمینه ها در بین شهرهای جدید کشور

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22670
کد خبر
22670