جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی مدیرعامل و همکاران فنی و اجرایی و طرح اقدام ملی شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس طالبی معاون فنی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در خصوص تجهیز کارگاه ، عملیات خاکی و تایید طرح های پروژه های طرح اقدام ملی مسکن ستاد اجرایی حضرت امام (ره)

در این جلسه مهندس جلیلی مدیر پروژه شرکت خدمات زیربنایی پارس ، دکتر کریمی مدیر پروژه آرمان نصر ، دکتر ناصح زاده از مهندسین مشاور ساباط طرح و مهندسین مشاور هوراند طرح هم حضور داشتند.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22086
کد خبر
22086