جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند و اعضای هیئت مدیره با دکتر رحمانی عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در خصوص طر ح اقدام ملی مسکن

جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند و اعضای هیئت مدیره با دکتر رحمانی عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در خصوص طر ح اقدام ملی مسکن

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20832
کد خبر
20832