جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهرجدیدسهندواعضای هیئت مدیره با مهندس طاهر خانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در خصوص طر ح اقدام ملی مسکن در شهر جدیدسهند

جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهرجدیدسهندواعضای هیئت مدیره با مهندس طاهر خانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در خصوص طر ح اقدام ملی مسکن در شهر جدیدسهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20326
کد خبر
20326