جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره و همکاران املاک و حقوقی و واگذاری با دکتر اکبری عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در خصوص تعیین و تکلیف قطعات واگذار شده احداث نشده در شهر جدید سهند که تدابیر و تصمیمات لازم برای تعیین و تکلیف آن ها اتخاذ شد .

جلسه ویدئو کنفرانس دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره و همکاران املاک و حقوقی و واگذاری با دکتر اکبری عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در خصوص تعیین و تکلیف قطعات واگذار شده احداث نشده در شهر جدید سهند که تدابیر و تصمیمات لازم برای تعیین و تکلیف آن ها اتخاذ شد .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23642
کد خبر
23642