جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص هماهنگی آیین کلنگ زنی پروژه های طرح اقدام ملی مسکن با حضور دکتر رحمانی ، مهندس توکلی اعضای هیئت مدیره و مدیران کل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس مددی مدیر طرح اقدام ملی مسکن و همکاران مربوطه شرکت عمران شهر جدید سهند

جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص هماهنگی آیین کلنگ زنی پروژه های طرح اقدام ملی مسکن با حضور دکتر رحمانی ، مهندس توکلی اعضای هیئت مدیره و مدیران کل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس مددی مدیر طرح اقدام ملی مسکن و همکاران مربوطه شرکت عمران شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21671
کد خبر
21671