جلسه ویدئو کنفرانس با حضور دکتر رحمانی عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و معاونین و همکاران شرکت عمران در خصوص بررسی بودجه اصلاحی سال ۹۹ و پیشنهادی سال ۱۴۰۰ در مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

جلسه ویدئو کنفرانس با حضور دکتر رحمانی عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و معاونین و همکاران شرکت عمران در خصوص بررسی بودجه اصلاحی سال ۹۹ و پیشنهادی سال ۱۴۰۰ در مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21533
کد خبر
21533