جلسه ویدئو کنفرانس با حضور دکتر پناهی نائب رئیس هیئت مدیره و همکاران شرکت عمران شهر جدیدسهند با شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در خصوص تبصره های قانون بودجه

جلسه ویدئو کنفرانس با حضور دکتر پناهی نائب رئیس هیئت مدیره و همکاران شرکت عمران شهر جدیدسهند با شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در خصوص تبصره های قانون بودجه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21160
کد خبر
21160