جلسه ویدئو کنفرانس مهندس طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با مدیران عامل شهرهای جدید کشور و ارائه گزارش عملکرد ۱۳۹۸ وبررسی برنامه ها و پروژه های پیش رو در سال ۱۳۹۹ توسط دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند

جلسه ویدئو کنفرانس مهندس طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با مدیران عامل شهرهای جدید کشور و ارائه گزارش عملکرد ۱۳۹۸ وبررسی برنامه ها و پروژه های پیش رو در سال ۱۳۹۹ توسط دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=19689
کد خبر
19689