جلسه واحد فضای سبز با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند که در این جلسه مهندس حناچی مدیر فضای سبز شرکت عمران، گزارش شش ماهه سالجاری فضای سبز شهر جدید سهند را ارائه نمود . در این جلسه توسعه آتی فضای سبز فاز 4 و بهبود کیفیت فضای سبز مابین میدان شهید باکری و میدان شرکت عمران مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

جلسه واحد فضای سبز با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند که در این جلسه مهندس حناچی مدیر فضای سبز شرکت عمران، گزارش شش ماهه سالجاری فضای سبز شهر جدید سهند را ارائه نمود . در این جلسه توسعه آتی فضای سبز فاز 4 و بهبود کیفیت فضای سبز مابین میدان شهید باکری و میدان شرکت عمران مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21743
کد خبر
21743