✅ جلسه هوشمند سازی با حضور دکتر پناهی نایب رئیس هیئت مدیره و همکاران مرتبط شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس نوبهار معاون فناوری اطلاعات شهرداری کلانشهر تبریز در خصوص بررسی طرح نقشه راه هوشمند سازی شهر جدید سهند و الزامات آن

✅ جلسه هوشمند سازی با حضور دکتر پناهی نایب رئیس هیئت مدیره و همکاران مرتبط شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس نوبهار معاون فناوری اطلاعات شهرداری کلانشهر تبریز در خصوص بررسی طرح نقشه راه هوشمند سازی شهر جدید سهند و الزامات آن

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22665
کد خبر
22665