جلسه هم اندیشی در مورد سرمایه گذاری خارجی درشهر جدید سهند به ویژه مشارکت در طرح اقدام ملی تولید و عرضه (۱۶۰۰۰واحد)مسکن با حضور آقای دکتر پورمحمدی استاندارمحبوب آذربایجانشرقی ، جناب آقای دکتر مصطفوی مدیر عامل محترم شرکت عمران شهر جدید سهند و گروه سرمایه گذاری ترکیه ای محرم گروپ.
لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=19669
کد خبر
19669