جلسه هم اندیشی حوزه اداری ، مالی و بودجه شرکت عمران شهر جدیدسهند با حضور آقای خلیل نژاد معاونت اداری ،مالی و همکاران مالی در محل سالن کنفرانس شرکت عمران سهند جهت برنامه ریزی برای تحقق بودجه و تامین مالی پروژه های جدید در دست اقدام برگزار گردید.

جلسه هم اندیشی حوزه اداری ، مالی و بودجه شرکت عمران شهر جدیدسهند با حضور آقای خلیل نژاد معاونت اداری ،مالی و همکاران مالی در محل سالن کنفرانس شرکت عمران سهند جهت برنامه ریزی برای تحقق بودجه و تامین مالی پروژه های جدید در دست اقدام برگزار گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20536
کد خبر
20536