جلسه هم اندیشی اشتغال زایی با محوریت آموزش های فنی و حرفه‌ای بر اساس تفاهم نامه منعقده فیمابین شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و دکتر وکالتی مدیرکل اداره فنی و حرفه ای استان آذربایجانشرقی، مهندس کاظمی رییس اداره فنی و حرفه ای شهرستان اسکو
🔹 بر این اساس مقرر گردید فرهنگ سازی در حوزه آموزش رشته های مختلف فنی و حرفه‌ای با همکاری شرکت عمران و سازمان فنی و حرفه ای آغاز و در ۲۵ رشته آموزشی اقدام به پذیرش مهارت آموز گردد.
🔹 در مرحله دوم مهارت آموزان جهت دریافت وام خوداشتغالی به نهادهای مرتبط دولتی و غیر دولتی معرفی خواهند شد.
🔹 هدف از طرح حاضر، نه تنها آموزش، بلکه اشتغالزایی برای شهروندان شهر جدید سهند است .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=25175
کد خبر
25175