جلسه هماهنگی کارگاهی در خصوص امورات اجرایی پروژه آزاد راه تبریز-اندیشه-سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و شریک آزادراه و پیمانکاران مربوطه

جلسه هماهنگی کارگاهی در خصوص امورات اجرایی پروژه آزاد راه تبریز-اندیشه-سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و شریک آزادراه و پیمانکاران مربوطه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21218
کد خبر
21218