جلسه هماهنگی و بررسی شروع عملیات اجرایی المان های خان چوبان و سارای در هشت بهشت سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند و همکاران در مجتمع فرهنگی هشت بهشت برگزار گردید.

جلسه هماهنگی و بررسی شروع عملیات اجرایی المان های خان چوبان و سارای در هشت بهشت سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند و همکاران در مجتمع فرهنگی هشت بهشت برگزار گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20268
کد خبر
20268