✅ جلسه نمایندگان مجتمع مسکونی ۳۲ واحدی پردیس واقع در محله یک فاز یک با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص رفع موانع پیش روی آنان

✅ جلسه نمایندگان مجتمع مسکونی ۳۲ واحدی پردیس واقع در محله یک فاز یک با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص رفع موانع پیش روی آنان

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23025
کد خبر
23025