جلسه مهندس ژیانی پیمانکار پروژه تصفیه خانه فاضلاب فاز 4 با دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند درخصوص روند اجرایی تصفیه خانه و انجام هماهنگی های لازم

جلسه مهندس ژیانی پیمانکار پروژه تصفیه خانه فاضلاب فاز 4 با دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند درخصوص روند اجرایی تصفیه خانه و انجام هماهنگی های لازم

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22514
کد خبر
22514