✅ جلسه مهندس وکیلی شهردار، معاونین و اعضای تعاونی مسکن شهرداری شهر جدید سهند با دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص واگذاری زمین به تعاونی مسکن کارکنان شهرداری و دستور بررسی موضوع از طرف مدیرعامل شرکت عمران

✅ جلسه مهندس وکیلی شهردار، معاونین و اعضای تعاونی مسکن شهرداری شهر جدید سهند با دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص واگذاری زمین به تعاونی مسکن کارکنان شهرداری و دستور بررسی موضوع از طرف مدیرعامل شرکت عمران

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23107
کد خبر
23107