✅ جلسه مهندس نجاتی نماینده مهندسین مشاور نقش محیط با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص شناسایی پهنه های مناسب برای انجام مطالعات امکان سنجی و احداث شهرک در استان آذربایجانشرقی

✅ جلسه مهندس نجاتی نماینده مهندسین مشاور نقش محیط با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص شناسایی پهنه های مناسب برای انجام مطالعات امکان سنجی و احداث شهرک در استان آذربایجانشرقی

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23182
کد خبر
23182