✅ جلسه مهندس فرزان معاون مدیرکل دفتر فنی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص پروژه های طرح اقدام ملی مسکن و پروژه های عمرانی شهر جدید سهند و بازدید از آن ها

✅ جلسه مهندس فرزان معاون مدیرکل دفتر فنی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص پروژه های طرح اقدام ملی مسکن و پروژه های عمرانی شهر جدید سهند و بازدید از آن ها

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22562
کد خبر
22562