جلسه مهندس فتح اللهی مدیرعامل گروه شرکتهای ایرانیان اطلس و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص همکاری در پروژه های عمرانی و طرحهای آماده سازی شهر جدید سهند

جلسه مهندس فتح اللهی مدیرعامل گروه شرکتهای ایرانیان اطلس و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص همکاری در پروژه های عمرانی و طرحهای آماده سازی شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21929
کد خبر
21929