جلسه مهندس عطاری مدیرعامل و مهندس جبل العاملی عضو هیئت هلدینگ شرکت کوثر آذربایجان و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید و همکاران سرمایه‌گذاری و مشارکت در خصوص سرمایه‌گذاری در پروژه های مشارکتی و مراکز محلات شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=24614
کد خبر
24614