✅ جلسه مهندس عبدی نژاد مدیرکل دفتر شهرسازی و معماری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی نائب رئیس هیئت مدیره ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و همکاران شهرسازی و معماری شرکت عمران شهر جدید سهند جهت بررسی استعدادها و پتانسیل های محیطی استان آذربایجان شرقی در ارتباط با شهرک های مسکونی اقامتی و بازدید از آن ها و بررسی طرح های مطالعاتی و شهرسازی و معماری شرکت عمران شهر جدید سهند در سالهای مربوط به 1399 و 1400

✅ جلسه مهندس عبدی نژاد مدیرکل دفتر شهرسازی و معماری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی نائب رئیس هیئت مدیره ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و همکاران شهرسازی و معماری شرکت عمران شهر جدید سهند جهت بررسی استعدادها و پتانسیل های محیطی استان آذربایجان شرقی در ارتباط با شهرک های مسکونی اقامتی و بازدید از آن ها و بررسی طرح های مطالعاتی و شهرسازی و معماری شرکت عمران شهر جدید سهند در سالهای مربوط به 1399 و 1400

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22506
کد خبر
22506