جلسه مهندس طالبی معاونت فنی و مهندس قلیزاده نماینده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و مهندس خباره نماینده ستاد در استان آذربایجانشرقی با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص روند اجرایی پروژه های طرح اقدام ملی مسکن و بررسی آخرین وضعیت آن ها

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=25173
کد خبر
25173