✅ جلسه مهندس سهرابی مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان آذربایجانشرقی با دکتر مصطفوی مدیرعامل، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس مددی مدیر طرح اقدام ملی مسکن شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص ارائه گزارش پیشرفت کار مربوط به پروژه مسکونی آپارتمانی ۳۹۹ واحدی طرح اقدام ملی مسکن در فاز ۴ و اهدای لوح تقدیر به مدیرعامل شرکت عمران بخاطر زحمات ایشان در مانع زدایی از موانع پیش رو

✅ جلسه مهندس سهرابی مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان آذربایجانشرقی با دکتر مصطفوی مدیرعامل، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس مددی مدیر طرح اقدام ملی مسکن شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص ارائه گزارش پیشرفت کار مربوط به پروژه مسکونی آپارتمانی ۳۹۹ واحدی طرح اقدام ملی مسکن در فاز ۴ و اهدای لوح تقدیر به مدیرعامل شرکت عمران بخاطر زحمات ایشان در مانع زدایی از موانع پیش رو

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23332
کد خبر
23332