جلسه مهندس برزگر رییس انبوه سازان کشور با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تبادل افکار در رابطه با نهضت ملی مسکن و حل و فصل آب های سطحی محله نگین شهر جدید سهند

جلسه مهندس برزگر رییس انبوه سازان کشور با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تبادل افکار در رابطه با نهضت ملی مسکن و حل و فصل آب های سطحی محله نگین شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23726
کد خبر
23726