جلسه مقدمات افتتاح زمین تنیس شهر جدیدسهند و برگزاری مسابقات تنیس آزاد شمالغرب کشور با حضور دکتر طاهری داور بین المللی و عضوهیئت ریسیه هیئت تنیس آذربایجان شرقی و دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند.

🔘آموزش رایگان کودکان زیر ۱۲سال در شهر جدید سهند

🔘قطب ورزشی تنیس شدن شهر جدیدسهند در شمالغرب کشور در آینده نزدیک

🔘سرپوشیده نمودن یکی از زمین های تنیس

🔘با شکوه برگزار شدن مسابقات تنیس آزاد از اهم مواردی بود که مدیر عامل شرکت عمران به آن پرداخت نمود.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20908
کد خبر
20908