جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و همکاران فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند با پیمانکاران در خصوص پروژه های قابل افتتاح در 26 آذرماه جاری

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و همکاران فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند با پیمانکاران در خصوص پروژه های قابل افتتاح در 26 آذرماه جاری

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22083
کد خبر
22083