جلسه مذاکره دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهندو اعضای هیئت مدیره با شرکت سرمایه گذاری( سه تیغ بقای انرژی)جهت احداث نیروگاه امحای زباله با تکنولوژی ام وای تی آلمان در شهر جدید سهند

جلسه مذاکره دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهندو اعضای هیئت مدیره با شرکت سرمایه گذاری( سه تیغ بقای انرژی)جهت احداث نیروگاه امحای زباله با تکنولوژی ام وای تی آلمان در شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20493
کد خبر
20493