جلسه مدیرعامل و همکاران واحد شهرسازی و معماری شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندسین مشاور نقش محیط در خصوص عقد قرارداد 50 هکتار از اراضی واقع در شمال فاز 3 جهت مطالعات طرح آماده سازی برای پروژه طرح اقدام ملی مسکن و بررسی طرح کاربری های تعریف شده در طرفین آزاد راه تبریز -سهند

جلسه مدیرعامل و همکاران واحد شهرسازی و معماری شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندسین مشاور نقش محیط در خصوص عقد قرارداد 50 هکتار از اراضی واقع در شمال فاز 3 جهت مطالعات طرح آماده سازی برای پروژه طرح اقدام ملی مسکن و بررسی طرح کاربری های تعریف شده در طرفین آزاد راه تبریز -سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22260
کد خبر
22260