جلسه مدیرعامل تعاونی مسکن بنیاد ارتش با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص احداث 605 واحد مسکن برای اعضای تعاونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن

جلسه مدیرعامل تعاونی مسکن بنیاد ارتش با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص احداث 605 واحد مسکن برای اعضای تعاونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21755
کد خبر
21755