جلسه مترو شهر جدید سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره، مهندس مددی معاون شهرسازی و معماری، مهندس وکیلی سرپرست معاون فنی و اجرایی و مهندس نبیئ مشاور عالی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در حوزه حمل و نقل و ترافیک

بحث و تبادل نظر در ارتباط با تکمیل مطالعات مترو شهر جدید سهند به تبریز و تبیین سیاست های اجرایی شرکت عمران به منظور تسریع در اتمام مطالعات و تهیه نقشه های اجرایی

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=24965
کد خبر
24965