✅ جلسه فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند به ریاست دکتر مصطفوی مدیرعامل و همکاران فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند برگزار شد.
در این جلسه دکتر مصطفوی به اهمیت واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه پرداخت و گفت: واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه از جمله بخش های کلیدی در شرکت بوده و مجموعه شرکت عمران به اتکای این واحد ، برنامه ای صحیح برای پروژه ها خواهند داشت و هرگونه تصمیم گیری در خصوص اجرای امور و شدت بخشیدن به روند اجرای بخشی از پروژه ها ، نیازمند وجود اطلاعات تحلیلی از وضعیت آن ها است که با وجود بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه این مهم میسر خواهد شد .

در این جلسه مدیرعامل شرکت عمران از زحمات مهندس یاری در پست سرپرست اداره فنی و اجرایی تشکر و در سمت جدید در رییس اداره حمل و نقل و کنترل ترافیک آرزوی موفقیت نمود. همچنین برای مهندس اسدی طاها در سمت سرپرست اداره فنی و اجرایی آرزوی توفیق نمود.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23503
کد خبر
23503