جلسه فنی و اجرایی در خصوص پروژه های در دست اجرا با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره ، همکاران فنی و اجرایی و پیمانکاران مربوطه

جلسه فنی و اجرایی در خصوص پروژه های در دست اجرا با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره ، همکاران فنی و اجرایی و پیمانکاران مربوطه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21219
کد خبر
21219