در این جلسه دکتر مصطفوی با اهتمام به سال جهش تولید تعداد 99 پروژه برنامه ریزی شده را در سال 99 مورد ارزیابی قرار داد که تعداد 77 مورد آن به قرارداد تبدیل شده و مقرر گردید در 5 اسفندماه جاری همزمان با روز مهندسی از 99 پروژه مذکور رونمایی بعمل آید.
مدیرعامل شرکت عمران با تاکید بر امر آموزش و بالا بردن تخصص در حوزه کاری گفت : حداقل روزانه یک ساعت را به مطالعه اختصاص داده و با ورزش از روزمرگی خداحافظی نمایید و مباحث مدیریتی و مهارتی در اولویت کاری خود قرار دهید .

در این جلسه دکتر مصطفوی با اهتمام به سال جهش تولید تعداد 99 پروژه برنامه ریزی شده را در سال 99 مورد ارزیابی قرار داد که تعداد 77 مورد آن به قرارداد تبدیل شده و مقرر گردید در 5 اسفندماه جاری همزمان با روز مهندسی از 99 پروژه مذکور رونمایی بعمل آید.
مدیرعامل شرکت عمران با تاکید بر امر آموزش و بالا بردن تخصص در حوزه کاری گفت : حداقل روزانه یک ساعت را به مطالعه اختصاص داده و با ورزش از روزمرگی خداحافظی نمایید و مباحث مدیریتی و مهارتی در اولویت کاری خود قرار دهید .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22662
کد خبر
22662