جلسه فنی و اجرایی با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و همکاران فنی و اجرایی در خصوص تمهیدات عبور ترافیکی از مسیر آزادراه تبریز-اندیشه-سهند واقع در فاز 5 شهر جدید سهند اعم از اصلاحات هندسی ، نصب علایم عمودی و افقی و ….

جلسه فنی و اجرایی با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و همکاران فنی و اجرایی در خصوص تمهیدات عبور ترافیکی از مسیر آزادراه تبریز-اندیشه-سهند واقع در فاز 5 شهر جدید سهند اعم از اصلاحات هندسی ، نصب علایم عمودی و افقی و ….

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21745
کد خبر
21745