دکتر مصطفوی در این نشست با تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش ستودنی مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند و حوزه فنی و اجرایی گفت : اتفاقات خوبی در شهر جدید سهند بوقوع پیوسته ، بطوریکه به حول و قوه الهی از 99 پروژه شروع شده در سالجاری ، تعداد 71 مورد آن به قرارداد تبدیل شده است .
مدیرعامل شرکت عمران با تاکید بر ضرورت آموزش برای حوزه فنی و اجرایی تصریح نمود : ما نباید از امر آموزش غفلت ورزیم ، چرا که برای رشد و توسعه و ارتقاء ، آموزش امری بدیهی است و افرادی که یادگیری مستمر دارند ، افراد پویا هستند و ما بستر مناسبی را برای همکاران آماده کرده ایم تا رشد کنند ، زیرا رشد تخصصی همکاران در حوزه کاری ، پیامد توسعه شهر جدید سهند را در پی خواهد داشت .
وی با تاکید بر نظارت آگاهانه از پروژه های در دست اجرا عنوان کرد : باز مهندسی را در دستور کار قرار داده و روزانه در مورد پروژه ها نظر دهید و ما از بهترین نظر و پیشنهاد تقدیر خواهیم کرد .

دکتر مصطفوی همکاران را به کتاب خوانی ، ارائه نظر و ایده در مورد فاز 5 شهر جدید سهند ، تقدیر و تحسین پیمانکارانی که به بهترین شکل تجهیز کارگاه نموده اند ، پرداختن به مباحث خود اشتغالی فرا خواند .
در خاتمه از زحمات و خدمات مهندس بهمن صدیقی معاون فنی و اجرایی اسبق تشکر و قدردانی بعمل آورد و از زحمات مهندس وحید ثمودی در مدیریت پیمان و رسیدگی تشکر و در پست جدید سرپرست معاون فنی و اجرایی آرزوی موفقیت نمود و برای مهندس سعید آقایی در سمت سرپرست پیمان و رسیدگی آرزوی توفیق نمود.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22347
کد خبر
22347