جلسه طرح های معماری و شهرسازی با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره و همکاران معماری و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید سهند و مهندسین مشاور آسا در خصوص جمع بندی طرح های اولیه مربوط به طرح معماری ورودی مجموعه تفریحی گردشگری هشت بهشت و تلفیق طرح ها برگزار و مقرر شد ظرف هفته آینده برترین طرح ها ارائه گردد .
در این جلسه مباحث خوداشتغالی و طرح های معماری نیز بررسی شد.

جلسه طرح های معماری و شهرسازی با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره و همکاران معماری و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید سهند و مهندسین مشاور آسا در خصوص جمع بندی طرح های اولیه مربوط به طرح معماری ورودی مجموعه تفریحی گردشگری هشت بهشت و تلفیق طرح ها برگزار و مقرر شد ظرف هفته آینده برترین طرح ها ارائه گردد .
در این جلسه مباحث خوداشتغالی و طرح های معماری نیز بررسی شد.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22469
کد خبر
22469