جلسه طرح اقدام ملی مسکن درخصوص بررسی روند ثبت نام ، ساماندهی متقاضیان و اجرای پروژه های طرح اقدام ملی و برنامه ریزی در جهت تسریع عملیات اجرایی با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره ، مهندس صدیقی معاون فنی و اجرایی و  همکاران مرتبط در حوزه طرح اقدام ملی مسکن شرکت عمران شهر جدید سهند

 جلسه طرح اقدام ملی مسکن درخصوص بررسی روند ثبت نام ، ساماندهی متقاضیان و اجرای پروژه های طرح اقدام ملی و برنامه ریزی در جهت تسریع عملیات اجرایی با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره ، مهندس صدیقی معاون فنی و اجرایی و  همکاران مرتبط در حوزه طرح اقدام ملی مسکن شرکت عمران شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22181
کد خبر
22181