✅ جلسه طرح اقدام ملی مسکن با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس مددی مدیر طرح اقدام ملی مسکن و همکاران مرتبط شرکت عمران شهر جدید سهند با دکتر رحمانی عضو هیئت مدیره و معاونین شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در خصوص گزارشات اقدامات انجام شده در ارتباط با پروژه های طرح اقدام ملی ستاد اجرایی حضرت امام (ره) در شهر جدید سهند

✅ جلسه طرح اقدام ملی مسکن با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس مددی مدیر طرح اقدام ملی مسکن و همکاران مرتبط شرکت عمران شهر جدید سهند با دکتر رحمانی عضو هیئت مدیره و معاونین شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در خصوص گزارشات اقدامات انجام شده در ارتباط با پروژه های طرح اقدام ملی ستاد اجرایی حضرت امام (ره) در شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22344
کد خبر
22344