جلسه طرح اقدام ملی مسکن با حضور مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره ، مهندس مددی مدیر طرح اقدام ملی مسکن به همراه پیمانکاران این طرح جهت شروع عملیات اجرایی این پروژه ها

جلسه طرح اقدام ملی مسکن با حضور مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره ، مهندس مددی مدیر طرح اقدام ملی مسکن به همراه پیمانکاران این طرح جهت شروع عملیات اجرایی این پروژه ها

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21309
کد خبر
21309